Directional Microphone

Directional Microphone - systém zabezpečujúci optimálnu smerovosť

Directional Microphone
  • Automatická a multikanálová adaptívnosť.
  • Automatický prechod medzi Omni, TruEar and directional režimami na zlepšenie reči.
  • Zrozumiteľnosť v prostredí, kde je obťiažna zrozumiteľnosť.