FeedbackBlocker

FeedbackBlocker systém eliminujúci feedback pred jeho objavením sa

  • Redukuje alebo eliminuje feedback bez toho, aby to ovplyvnilo kvalitu reči.
  • Lepšia detekcia feedbacku v časti mikrofónneho signálu.
  • Modulácia signálu v NP umožnuje detektoru feedbacku rozonať skutočnú akustickú spätnú väzbu versus externé tóny.
  • Patentovaná SIEMENS technológia.