SoundBrilliance

Sound Brilliance dodáva bohatosť zvuku

SoundBrilliance
  • Poskytuje vnímanie akustických stimulácií až do 12 kHz.
  • Analyzuje vzstupný signál načúvacieho prístroja a pridáva mu vhodné vysoké frekvencie.
  • Výhodné pri počúvaní hudby, alebo ak sú zvukové signály prenášané bezdrôtovo napr. cez bluetooth.