Speech&Noise Management

Speech & Noise Management – systém vzájomného zvládnutia spracovania reči a hluku

Speech & Noise Management Efektívne zníženie hluku systémom je nevyhnutné pre rozdielne situácie ako:
  • Zvuky vytvorené ventilačným systémom, vo vnútri idúceho auta, alebo na rušnej ulici.
  • Kombinácia redkucie šumu,zvýrazňovania reči a SoundSmoothing. – vyhladzovania zvuku.