Wireless Enhancement

Wireless enhancement – bezdrôtové príslušenstvo „TEK“

Wireless Enhancement
  • Tok zvukov z mobilného telefónu mp3 prehrávača, TV a iných zdrojov zvuku.
  • Kompletne automatické.
  • Komfortné riešenie „plug and play“.
  • Nie je potrebný žiaden iný systém s viacerými funkciami.

Bezdôtový kontakt NP s mobilným telefónom, TV a inými audio zariadeniami

Wireless Enhancement